Trang chủ - znotkcn.com

LOGO TKCN 2

Viện công nghệ Xạ Hiếm

Trung tâm Triển khai công nghệ

120421 nh km oxit hi ch 2 1 nh km oxit hi ch 1 1 banner2
Trang chủ

Sản Phẩm Mới Nhất

KẼM OXIT  ZnO 90%

KẼM OXIT ZnO 90%

-           - Kẽm oxit ZnO 90%

  - Bột tơi, xốp, mịn 

  - Màu vàng chanh

  - Không có dị vật trong sản phẩm

 

Liên hệ
KẼM OXIT ZnO 95%

KẼM OXIT ZnO 95%

- Kẽm Oxit ZnO 95%

- Bột tơi, xốp, mịn

- Màu trắng có ánh vàng đậm

- Không có dị vật trong sản phẩm 

Liên hệ
KẼM OXIT ZnO 99,7%

KẼM OXIT ZnO 99,7%

- Kẽm oxit ZnO 99,7%

- Bột tơi, xốp, mịn

- Màu trắng

- Không có dị vật trong sản phẩm

Liên hệ
KẼM OXIT ZnO 99,9%

KẼM OXIT ZnO 99,9%

Kẽm oxit ZnO 99,9%

- Bột tơi, xốp, mịn

- Màu trắng

- Không có dị vật trong sản phẩm

 

Liên hệ
KẼM CACBONAT BAZƠ ZnCO3.2Zn(OH)2

KẼM CACBONAT BAZƠ ZnCO3.2Zn(OH)2

- Kẽm Cacbonat Bazơ ZnCO3.2Zn(OH)2

- Bột tơi, xốp, mịn

- Màu trắng

- Không có dị vật trong sản phẩm

Liên hệ
KẼM CACBONAT ZnCO3

KẼM CACBONAT ZnCO3

 

- Kẽm Cacbonat ZnCO3

- Bột tơi, xốp, mịn

- Màu trắng

- Không có dị vật trong sản phẩm

Liên hệ

Liên hệ

VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM

TRUNG TÂM TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

Địa chỉ : 48 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Phone : 0243 83 53 109 
              0981 101 396

Bản đồ